Trojhradí bíle logo na šířku

GDPR, OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1. Základní ustanovení

Ochraně osobních údajů věnujeme zvláštní pozornost. Vaše údaje proto zpracováváme výlučně na základě zákonných ustanovení. Toto prohlášení o ochraně osobních údajů slouží pro informaci o způsobu, rozsahu a účelech shromažďování a zpracování vašich údajů.

Správce údajů ve smyslu právních předpisů o ochraně osobních údajů je Šumavské trojhradí, z.s.. Pokud budete mít otázky ke shromažďování, zpracování nebo používání vašich osobních údajů, obracejte se písemně na:

Šumavské trojhradí, z.s., Žlíbek 55, 341 92 Kašperské Hory

IČ: 09925279 

info@trojhradi.cz

2. Jaké údaje shromažďujeme a zpracováváme

V rámci vaší návštěvy našich webových stránek shromažďujeme a zpracováváme určité osobní údaje, které se vás týkají. Způsob, rozsah a účely tohoto zpracování údajů jsou popsány níže.

Návštěva webových stránek / používání cookies
Na našich stránkách používáme Cookies ke zjištění vašeho pohybu v rámci našich stránek a to za účelem zlepšování prezentace naší služby. Většinou se jedná o Cookies, které se po skončení vaší návštěvy smažou.

Výjimku tvoří vaše opětovné rozpoznání při opakované návštěvě, čemuž se děje na základě informace  vaší IP adresy uložené v Cookies. Tyto informace nám slouží pouze k výše zmíněnému vylepšení naší webové prezentace. 

Nastavení Cookies si můžete upravit v rámci vašeho prohlížeče. Z technických důvodů se zaznamenávají i následující údaje: 

typ a verze prohlížeče

použitý operační systém

webové stránky, ze kterých nás navštěvujete (Referrer URL)

webové stránky, které navštěvujete

datum a přesný čas vašeho přístupu

vaše (IP) adresa internetového protokolu.

Tyto anonymní údaje se ukládají odděleně od vašich případně uvedených osobních údajů a nejsou tak propojeny s vaší osobou. tyto informace používáme jen pro vyhodnocení statistik návštěv a následnou optimalizaci naší webové prezentace. 

Google Analytics
Na našich webových stránkám používáme analytickou službu Google Analytics od společnosti Google Inc.. 

Díky informacím z Cookies, které se ukládají ve vašem prohlížeči, jsme schopni provádět analýzu našich webových stránek. 

Informace z Cookies jsou přenášeny do společnosti Google v USA, kde se ukládají. Stránky lze prohlížet v anonymním režimu, který zkracuje IP adresy a činí tak vás pohyb na našich stránkách anonymní. 

Informace získané společností Google Inc. nejsou spojeny s jinými údaji z Google o vaší osobě. 

Pokud byste si přáli zabránit jakékoliv evidenci dat, stáhněte a nainstalujte si doplněk pro váš prohlížeč z následující adresy: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

Veškeré informace o sběru dat společnosti Google naleznete na následující adrese: https://policies.google.com/privacy?hl=cz#products

3. BEZPEČNOST ÚDAJŮ

Naše webové stránky a další používané systémy jsou zajištěny technickými a organizačními opatřeními proti ztrátě, zničení, přístupu, změně nebo šíření vašich údajů neoprávněnými osobami.

4. PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ

Máte právo na:

  • informaci o vašich osobních údajích
  • opravu
  • výmaz
  • omezení zpracování
  • stížnost.

 

Můžete vznést námitku proti zpracování a máte právo na přenos vašich osobních údajů strukturovanou, strojově čitelnou formou.

Pro všechna uvedená práva se obracejte na kontaktní údaje správce. 

Právo na stížnost
Také máte právo podat stížnost u dozorového úřadu. Pro Českou republiku je to Úřad pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ), Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.