Dny šumavského Trojhradí 2021

12. – 13. června 2021

hrad Rabí

Po celý víkend bude volně průchozí celý hradní areál vč. např. prvního patra Nového paláce, které slouží jako vyhlídkové místo. Navštívit bude možné i nejstarší část hradu (včetně vysoké obytné věže, tak zvaného donjonu) nebo prozkoumat členitá sklepení.
Na Velkém nádvoří skupina Lučištnice.cz předvede funkční modely středověkých strojů, např. trebuchet a katapult, které používaly i husitské oddíly pod vedením Jana Žižky při úspěšném obléhání Rabí přesně před 600ty lety. Z menšího katapultu si budou moci návštěvníci sami vystřelit. Po oba dny obsadí větší či menší modely vojenských obléhacích strojů.

Po oba víkendové dny jsou v nabídce speciální prohlídky hradu (a to v 10.15 a 16.30) o obranném systému hradu i o strategii jeho dobývání. Návštěvníci mj. zjistí, jakým způsobem Jan Žižka dobyl mohutnou rabskou pevnost v roce 1421, i když při tom přišel o dvé druhé oko.

Další informace na www.hrad-rabi.cz
Objednávky na speciální prohlídky: rudova.hana@npu.cz

hrad Kašperk

Na nádvoří budou připraveny komentované praktické ukázky a střelba z palných zbraní z období 15. století až po zbraně s perkusními zámky. V akci budou předvedeny ruční palné zbraně, např. pušky hákovnice, ale i polní děla. Tyto zbraně budily na bojištích středověku bojištích respekt i hrůzu. Program na nádvoří doplní malá výstava ke středověkému vojenství.

Zajímavost:
Torzo původní cihelné helmice, které se na Kašperku dochovalo na západní věži, je jedním z prvků pasivní obrany – nehořlavá střešní krytina bránila vzplanutí a vyhoření při obléhání.
Zamýšlená role Kašperku tkvěla v na svou dobu moderním pojetí: strážní hrad jako opevněná základna pro soustředění vojsk a následné vytažení do boje v případě napadení země.

Na Kašperku je na čepu pivo Šplhavec, exkluzivní výčepní 10° z produkce Kašperskohorského pivovaru, uvařená výhradně pro hrad Kašperk.

Další informace na: www.kasperk.cz

hrad Velhartice

Obléhání a obrana nejen hradů ve středověku, ale i 30ti letá válka v západních Čechách

Na Velharticích bude pro návštěvníky připravena speciální prohlídka hradu zaměřená na veškeré obranné mechanismy užité k obraně velhartického hradu. Zvláštní důraz zde bude kladen na střelné zbraně, především na luky a kuše.
V rámci prohlídky k nim bude probíhat odborný výklad, po konci prohlídky si je budou moci návštěvníci zblízka prohlédnout a vidět v akci tento druh zbraní nejen z evropské provenience, ale např. i z Asie (mongolský luk). Zájemci si budou moci vyzkoušet střelbu z luku nebo z kuše v rozšířené střelnici.

S každým prohlídkovým okruhem, budou mít všichni návštěvníci možnost si projít úplně novou expozici v hradním pivovaru o Třicetileté válce. Celé spodní patro je věnováno vojenství: Je zde postaveno dělostřelecké stání, ukázky střelby z děla a muškety, možnost potěžkat si skutečnou mušketu a zkusit si s ní zamířit. Pro menší děti jsou pak například k dispozici dřevěné kostky, ze kterých je možno postavit barokní pevnosti.

Další informace na: www.hrad-velhartice.cz

Těšíme se na vás