Jeden region, tři hrady

Volné sdružení šumavských hradů v blízkosti Sušice

Hrady Rabí, Kašperk a Velhartice spolu již od roku 2011 spolupracují v rámci projektu Šumavského trojhradí. Jedná se o velné sdružení hradů pomyslně tvořící trojúhelník v jehož středu leží město Sušice, jedna z bran Šumavy.

Cílem spolupráce je pomoci návštěvníkům Šumavy objevit a využít možnosti těchto nádherných středověkých památek a jejich okolí.

Hrady Velhartice, Rabí a Kašperk společně každoročně pořádají jarní a podzimní dny Šumavského trojhradí. Tyto víkendy mají vždy jedno nosné téma, ale každý hrad je pojme svým originálním způsobem.

Projekt je uskutečňován za finanční pomoci Plzeňského kraje.

www.turisturaj.cz

Dny šumavského trojhradi

25. - 28. 9. 2021

Hrady Rabí, Kašperk a Velhartice spolu již od roku 2011 spolupracují v rámci Šumavského trojhradí. Ústředním tématem letošních pozdimních Dnů Šumavského trojhradí je móda, látky a středověké odívání.

Hrad Kašperk

Hrad Kašperk, postavený z příkazu římského císaře a českého krále Karla IV., se nachází v malebném koutu Šumavy u nedalekých, 3 km vzdálených, Kašperských Hor.

Hrad a zámek Velhartice

Hrad byl založen na přelomu 13. a 14. století, jako rodové sídlo pánů z Budětic. Za jedny z nejvýznamnějších majitelů, Buška staršího a Buška mladšího z Velhartic se hrad dočkal největšího rozkvětu. 

Hrad rabí

Do malebné pošumavské krajiny je zasazen rozsáhlý hradní areál. V něm se od pozdního středověku  snoubily obytné a reprezentační prostory s důmyslným obranným systémem.
Rabskou dominantou je mohutná obytná věž (donjon), z níž lze shlédnout na celý Prácheňský kraj, a mnohá překvapení skrývají hluboká sklepení.

Kde hrady najdete

Podzimní dny šumavského trojhradí

ústředním tématem je móda a látky

25. - 28. 9. 2021

Středověká móda na hradě Kašperk

10.00 - 17.00

Během zářijového prodlouženého víkendu se na Kašperku v rámci podzimních Dnů šumavského Trojhradí zaměřujeme na tematiku středověké módy, dobové odívání, získávání a technologie zpracování látek.

Během celého víkendu je připraven bohatý program:

Sobota 25. září: Venkovní výstava „Středověká móda“

Zahájení venkovní expozice, jež se zabývá vybranými kapitolami ze světa odívání a módy v období 14. a 15. století. Výstava na volně přístupném nádvoří je k vidění do konce října. Výstavní panely jsou umístěny pod osvětleným přístřeškem v dolní části nádvoří.

Neděle 26. září: Speciální tematické prohlídky historicky oživeným hradem

Exkluzivní komentované prohlídky Vás provedou obydleným Kašperkem oživeným středověkým životem. Provází Lucie a Ondřej Bendovi s družinou pana Buška ze Žampachu, kteří se tématu věnují dlouhodobě a profesionálně. Během prohlídky se seznámíte se získáváním a zpracováním látek, oděvními zvyklostmi středověkého dvora, proměňujícími se dobovými trendy v období 14. a 15. století, s nejrůznějšími prvky a doplňky středověkého odívání, jež si můžete na vlastní oči prohlédnout. Doporučujeme rezervaci předem na info@kasperk.cz. K rezervaci vždy uvádějte telefonní číslo. Začátek prohlídek od 10.30 hod., 12.00, 14.00 a 15.30 hod.

Cena vstupného na speciální prohlídku: základní vstupné 220 Kč, snížené vstupné 150 Kč, děti do 6 let 50 Kč.

Pondělí 27. září: Vojenské odívání: výstroj a výzbroj středověkých bojovníků

Skupina historického a scénického šermu, rytíři ze Žichovic opanují hradní nádvoří, aby příchozím předvedli ukázky nejen šermu, ale dobové výzbroje a výstroje středověkých vojáků.

V průběhu dne bude na nádvoří průběžně vystupovat hudební skupina Benedictus, jež se zabývá interpretací gotické a keltské hudby.

Úterý 28. září: Historické aktivity pro malé i velké

Historické aktivity na nádvoří pro malé i velké se skupinou Gabreta. Vyzkoušejte si střelbu z kuše nebo luku, ražbu mincí, výrobu pečetí, tvorbu listin ve scriptoriu, hod podkovou nebo souboj typu tjost.

Na hradním nádvoří pokračuje produkce hudební skupiny Benedictus.

Od soboty 25. 9. do úterý 28. 9. budou probíhat komentované prohlídky v kostele sv. Mikuláše.

V rámci Dnů šumavského Trojhradí bude pro veřejnost zpřístupněn i gotický kostel sv. Mikuláše a sousední hřbitovní kaple sv. Anny. Komentované prohlídky se zkušeným hradním průvodcem začínají denně od 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00 a 16.00 hod.

Středověké odívání ve Velharticích

9.30–16.00

Přijďte si prohlédnout reálné modely středověké módy v životní velikosti na figurínách.

Děti si mohou osahat dobové látky a dozvědět se o surovinách, ze kterých se ve středověku vyráběly.

Gotickou módu představenou v hradní prohlídce si budou moci návštěvníci porovnat s módou pozdně renesanční a raně barokní v rámci výstavy o třicetileté válce v hradním pivovaru.

Pro nadšené fotografy proběhne v sobotu 25. 9. od 14:00 mimořádná přednáška na téma „KRESLENÍ SVĚTLEM.“ Jednak bude stručně představena historie a nástroje, které se k této fototechnice používají  a pak budou vysvětleny jednotlivé techniky jako např. Orb, Dva v jednom nebo Portréty s modelkami. Celá prezentace bude doplněna ukázkami.

V navázání na tradici Buškovy číše bude celý víkend exkluzivní možnost zakoupit si Speciální edici velhartického hradního vína v Café jak z praku.

Hrad bude mít otevřeno i v pondělí 27. 9. a úterý  28. 9.  9:30 – 17:00 všechny standardní prohlídkové okruhy.

Pomíjivá krása. Textilní a oděvní kultura ve středověku na rabí

10.00–16.00

O svatováclavském víkendu (v sobotu 25., v neděli 26. a v úterý 28. září 2021) se na hradě Rabí konají Dny Šumavského trojhradí. Tentokrát se zaměříme na středověkou textilní a oděvní kulturu.

Po všechny tři dny bude volně průchozí celý hradní areál. Příchozí si budou moci projít velké nádvoří i to malé, kde se nachází studna a hospodářské zázemí. Budou si moci prohlédnout modely hradu, vyjít do prvního patra Nového paláce, které slouží jako vyhlídkové místo, navštívit nejstarší část hradu (včetně vysoké obytné věže, tak zvaného donjonu) nebo prozkoumat členitá sklepení.

   Dále nabízíme speciální prohlídky hradu (a to v 10.1513.30 a 15.30). Během nich si připomenete, že nedílnou součástí středověkého hradu a jeho interiérů byly různé textilní a kožedělné výrobky. Dozvíte se mnohé o tom, jakou roli hrály textil a oděvy v každodenním životě středověké šlechty a poodhalíte tajemství středověké barevnosti.

  BĚŽNÉ PROHLÍDKY SE V UVEDENÝCH DNECH NEBUDOU KONAT. Děkujeme za pochopení.