Jeden region tři hrady

Volné sdružení šumavských hradů v blízkosti Sušice

Hrady Rabí, Kašperk a Velhartice spolu již od roku 2011 spolupracují v rámci projektu Šumavského trojhradí. Jedná se o valné sdružení hradů pomyslně tvořící trojúhelník, v jehož středu leží město Sušice, jedna z bran Šumavy.

Cílem spolupráce je pomoci návštěvníkům Šumavy objevit a využít možnosti těchto nádherných středověkých památek a jejich okolí.

Hrady Velhartice, Rabí a Kašperk společně každoročně pořádají jarní a podzimní dny Šumavského trojhradí. Tyto víkendy mají vždy jedno nosné téma, ale každý hrad je pojme svým originálním způsobem.

Projekt je uskutečňován za finanční pomoci Plzeňského kraje.

Hrad Kašperk

Hrad Kašperk, postavený z příkazu římského císaře a českého krále Karla IV., se nachází v malebném koutu Šumavy u nedalekých, 3 km vzdálených, Kašperských Hor.

Hrad Velhartice

Hrad byl založen na přelomu 13. a 14. století, jako rodové sídlo pánů z Budětic. Za jedny z nejvýznamnějších majitelů, Buška staršího a Buška mladšího z Velhartic se hrad dočkal největšího rozkvětu. 

Hrad Rabí

Do malebné pošumavské krajiny je zasazen rozsáhlý hradní areál. V něm se od pozdního středověku  snoubily obytné a reprezentační prostory s důmyslným obranným systémem. Rabskou dominantou je mohutná obytná věž (donjon), z níž lze shlédnout celý Prácheňský kraj. Mnohá překvapení skrývají hluboká sklepení.

Chystané akce

Každý rok pro vás chystáme dvě akce s názvem Dny Šumavského trojhradí.

Jinak tomu nebude ani tento rok. 

Těšíme se na vás opět na jaře 2022 na našich hradech.

Proběhlé akce

Dny Šumavského trojhradí podzim 2021

Tentokrát byla společným programovým tématem středověká móda.

Dny Šumavského trojhradí jaro 2021

Tématem podzimních dní trojhranní bylo obléhání a obrana hradů.

Dny Šumavského trojhradí podzim 2020

Tentokráte byly tématem středověké stravování a způsoby stolování.

Kde hrady najdete