Jeden region, tři hrady

tři vyjíměčné hrady, tři silné příběhy

Šumavské trohradí, to je spolupráce hradů Rabí, Kašperk a Velhartice. Geograficky tyto tři hrady, jako tři strážní body, tvoří trojúhelník, v jehož středu se nachází město Sušice, jedna z několika brána do střední Šumavy. 

 Kašperk je nejvýše položeným královským hradem v Čechách v nadmořské výšce 886 metrů, Rabí je naše nejrozsáhlejší hradní zřícenina, a Velhartice platí za nejromantičtější hrad se zámkem na Šumavě,

Dějiny každého z hradů trojhradí doprovází také silné a dramatické příběhy. Hrad Kašperk, založený  Karlem IV. a dějiště tajemných a strašidelných příběhů, hrad Velhartice, významné šlechtické sídlo, kde byly dokonce tajně uchovávány korunovační klenoty, hrad Rabí zase místo dramatických obléhání, kde slavný vojevůdce Jan Žižka přišel o druhé oko.

Hrady Velhartice, Rabí a Kašperk společně každoročně pořádají jarní a podzimní dny Šumavského trojhradí. Tyto víkendy mají vždy jedno společné téma, ale každý hrad je pojme svým originálním způsobem.

Projekt je uskutečňován za finanční pomoci Plzeňského kraje.

Hrad Kašperk

Hrad Kašperk, postavený z příkazu římského císaře a českého krále Karla IV., se nachází v malebném koutu Šumavy u nedalekých, 3 km vzdálených, Kašperských Hor.

Trojhradí hrad Kašperk v mlze
Trojhradí Velhartice západ slunce

Hrad Velhartice

Na skalnatém ostrohu, obtékaném říčkou Ostružnou, se tyčí středověký hrad, postavený na přelomu 13. a 14. století. Největšího rozkvětu pak dosahuje za pánů z Velhartic – Buška staršího a Buška mladšího – komorníků a přátel Karla IV.

Hrad Rabí

Do malebné pošumavské krajiny je zasazen rozsáhlý hradní areál. V něm se od pozdního středověku  snoubily obytné a reprezentační prostory s důmyslným obranným systémem. Rabskou dominantou je mohutná obytná věž (donjon), z níž lze shlédnout celý Prácheňský kraj. Mnohá překvapení skrývají hluboká sklepení.
Dny Šumavského trojhradí Rabí podzim 2020

Chystané akce

Dny šumavského trojhradí

Speciální prohlídky bez jmen a letopočtů

28.9. - 1. 10. 2023

Na třech hradech Šumavského trojhradí (Kašperk, Velhartice, Rabí) se připravují speciální jako zážitkové a edukativní programy s cílem poznat a vnímat hrad v krajině jinak. Namísto jmen a letopočtů názorné vysvětlení spojení místa a stavby hrady, logiky jeho obrany a života na něm. To vše a mnohem více na každém z hradů Šumavského trojhradí, 

HRAD Rabí

Speciální komentované prohlídky hradu Rabí o stavbě a životě na středověkém hradě.

28. 9. – 1. 10. 2023, začátky vždy v 10:00 a ve 14:30 hod. Stavba a obrana slavného hradu, vč, zajímavých detailů.  Role hradu v životě středověkých lidí, funkční proměny jeho jednotlivých částí. Jak bylo možno tak mohutný hrad dobýt a proč Žižka přišel o oko právě zde? Speciální prohlídky se zástupkyní kastelána Hanou Rudovou.

Objednávky vstupenek na: rudova.hana@npu.cz

HRAD VELHARTICE

Proč bylo pro stavbu hradu Buška z Velhartic dané místo – strategická poloha, tvar krajiny? Z jakých materiálů a proč je hrad vystavěn? Jak bylo možno takový hrad dobýt, případně ubránit? Měl hrad nějaká zadní vrátka? Jak to bylo s dopravou vody a zásob?
Na tyto otázky odpoví netradiční komentovaná prohlídka nazvaná Pohled na hrad jinou optikou.
Sobota 30. 9. a neděle 1. 10. vždy v 11:00 a ve 14 hod. 
Prohlídka zavede návštěvníky do nitra hradu i za jeho hradby.

HRAD Kašperk

Stavba a obrana našeho nejvýše položeného královského hradu. Z čeho a proč je postaven, jak to, že to ještě nespadlo?
Hrad jako dílo
28. a 29. 9. 2023 vždy v 11:00, 15:00 a v 17:30 hod. speciální prohlídky s kastelánem hradu uvnitř i v ně hradu, délka prohlídky 80 minut. 
Pozor, začátek prohlídky v místě turistického rozcestí pod hradem!

Vstupenky v online předprodeji na www.kasperk.cz. 

Za životem na středověkém hradě
30. 9. – 1. 10. 2023
Speciální komentované prohlídky vždy v 10:30, 12:00, 14:00 a 15:30 hod.

Vstupenky v online předprodeji na www.kasperk.cz. 

Cyklus oživené historie 
30. 9. – 1. 10. 2023
Po celý den na nádvoří hradu rýžování zlata, výroba listiny s pečetí, střelba z kuše, ražba mincí, psaní na skriptoriu a další.
Tento program je volně přístupný.

Proběhlé akce

Dny Šumavského trojhradí Velhartice podzim 20121
Dny Šumavského trojhradí podzim 2021

Tentokrát byla společným programovým tématem středověká móda.

Trojhradí Rabí jaro 2021
Dny Šumavského trojhradí jaro 2021

Tématem jarních dní trojhradí bylo obléhání a obrana hradů.

Trojhradí Velhartice podzim 2020
Dny Šumavského trojhradí podzim 2020

Tentokráte byly tématem středověké stravování a způsoby stolování.

Kde hrady najdete