Jeden region, tři hrady

Volné sdružení šumavských hradů v blízkosti Sušice

Hrady Rabí, Kašperk a Velhartice spolu již od roku 2011 spolupracují v rámci projektu Šumavského trojhradí. Jedná se o volné sdružení hradů pomyslně tvořící trojúhelník, v jehož středu leží město Sušice, jedna z bran Šumavy.

Cílem spolupráce je pomoci návštěvníkům Šumavy objevit a využít možnosti těchto nádherných středověkých památek a jejich okolí.

Hrady Velhartice, Rabí a Kašperk společně každoročně pořádají jarní a podzimní dny Šumavského trojhradí. Tyto víkendy mají vždy jedno společné téma, ale každý hrad je pojme svým originálním způsobem.

Projekt je uskutečňován za finanční pomoci Plzeňského kraje.

Hrad Kašperk

Hrad Kašperk, postavený z příkazu římského císaře a českého krále Karla IV., se nachází v malebném koutu Šumavy u nedalekých, 3 km vzdálených, Kašperských Hor.

Trojhradí hrad Kašperk v mlze
Trojhradí Velhartice západ slunce

Hrad Velhartice

Na skalnatém ostrohu, obtékaném říčkou Ostružnou, se tyčí středověký hrad, postavený na přelomu 13. a 14. století. Největšího rozkvětu pak dosahuje za pánů z Velhartic – Buška staršího a Buška mladšího – komorníků a přátel Karla IV.

Hrad Rabí

Do malebné pošumavské krajiny je zasazen rozsáhlý hradní areál. V něm se od pozdního středověku  snoubily obytné a reprezentační prostory s důmyslným obranným systémem. Rabskou dominantou je mohutná obytná věž (donjon), z níž lze shlédnout celý Prácheňský kraj. Mnohá překvapení skrývají hluboká sklepení.
Dny Šumavského trojhradí Rabí podzim 2020

Chystané akce

kratochvíle na středověkých hradech

Pobavení a výstup ze všedních dnů v dobách sláby našich hradů

24. – 25. 9. 2022

Na třech hradech Šumavského trojhradí (Kašperk, Velhartice, Rabí) se připravují tematicky propojené programy představující krácení dlouhé chvíle a odreagování nejen majitelů hradů. Těšit se můžete na umělecká vystoupení nebo na ochutnávky ušlechtilého vína z vinic vysazených za Karla IV. Více podrobností v nejbližších dnech na tomto webu. 

HRAD Rabí

 Nejrozlehlejší hradní zřícenina v Čechách zažila dobu své největší slávy za mocného Půty Švihovského z Rýzmberka, který na hradě trávil dny pracovní i chvíle odreagování. Pro pobavení choval dokonce na hradě opici.

Na velkém nádvoří (za hezkého počasí pod širým nebem, za nepříznivého v hradní konírně) si budou moci návštěvníci zahrát hry, které mají svůj původ již ve středověku (dáma, šachy, kuličky, kuželky a podobně).

Po celý víkend bude hradní areál přístupný bez průvodce. 

 V sobotu 24. 9. v 10.30 a 13.30 a v neděli 25. 9. ve 12.15 a 14.30 nabízíme také speciální prohlídky o tom, jak si urození krátili dlouhou chvíli, jak prožívali svůj volný čas v různých částech roku, jaké hry a kratochvíle byly populární či zda si více hráli dospělí, nebo děti.

V ostatních částech otevírací doby bude hradní areál přístupný bez komentovaných prohlídek.

HRAD VELHARTICE

Na romantickém šumavském hradě Bušků z Velhartic trávili pracovní i volné chvíle nejen Páni z Velhartic, ale rovněž mocný Menhart z Hradce.  Součástí jeho doprovodu byl i šašek, dobově označovaný jako blázen mužík, který ho doprovázel i při jeho zajetí Jiřím z Poděbrad.
Po celý víkend budou prohlídky hradu doplněny ukázkami výukou šermu, rukodělných prací, hraček a dalších středověkých zábav.

Buškova číše
Stejně jako ve středověku jsou v hradních sklepích uložena ta nejlepší vína. Po celý víkend bude na hradě probíhat ochutnávka speciální edice hradních vín, které pocházejí z tradičních českých vinařských oblastí.

HRAD Kašperk

Nejvýše položený královský hrad v Čechách, který mj. shlížel na provoz obchodních stezek s Podunajím a na těžbu zlatých dolů, získal v době renesance do pronájmu místokancléř Ferdinanda I. Jiří z Lokšan. Součástí životního stylu nastupující renesance bylo i umění, které se vedle architektury nesmazatelně zapsalo do naší historie. 

Programem budou speciální komentované prohlídky, jichž se ujme družina urozeného pána Hynka Krušiny. Návštěvníci projdou historicky oživeným hradem a dozví se leccos zajímavého ze všedního života našich předků ve středověku.

Komentované prohlídky začnou v sobotu od 10.30, 12.00, 14.00 a 15.30 hod.

Nedělní prohlídky začnou od 10.30 a 12.00 hod.

Doporučujeme rezervaci předem prostřednictvím mailu info@kasperk.cz.

Proběhlé akce

Dny Šumavského trojhradí Velhartice podzim 20121
Dny Šumavského trojhradí podzim 2021

Tentokrát byla společným programovým tématem středověká móda.

Trojhradí Rabí jaro 2021
Dny Šumavského trojhradí jaro 2021

Tématem jarních dní trojhradí bylo obléhání a obrana hradů.

Trojhradí Velhartice podzim 2020
Dny Šumavského trojhradí podzim 2020

Tentokráte byly tématem středověké stravování a způsoby stolování.

Kde hrady najdete