Jeden region, tři hrady

Volné sdružení šumavských hradů v blízkosti Sušice

Hrady Rabí, Kašperk a Velhartice spolu již od roku 2011 spolupracují v rámci projektu Šumavského trojhradí. Jedná se o volné sdružení hradů pomyslně tvořící trojúhelník, v jehož středu leží město Sušice, jedna z bran Šumavy.

Cílem spolupráce je pomoci návštěvníkům Šumavy objevit a využít možnosti těchto nádherných středověkých památek a jejich okolí.

Hrady Velhartice, Rabí a Kašperk společně každoročně pořádají jarní a podzimní dny Šumavského trojhradí. Tyto víkendy mají vždy jedno společné téma, ale každý hrad je pojme svým originálním způsobem.

Projekt je uskutečňován za finanční pomoci Plzeňského kraje.

Hrad Kašperk

Hrad Kašperk, postavený z příkazu římského císaře a českého krále Karla IV., se nachází v malebném koutu Šumavy u nedalekých, 3 km vzdálených, Kašperských Hor.

Trojhradí hrad Kašperk v mlze
Trojhradí Velhartice západ slunce

Hrad Velhartice

Hrad byl založen na přelomu 13. a 14. století, jako rodové sídlo pánů z Budětic. Za jedny z nejvýznamnějších majitelů, Buška staršího a Buška mladšího z Velhartic se hrad dočkal největšího rozkvětu. 

Hrad Rabí

Do malebné pošumavské krajiny je zasazen rozsáhlý hradní areál. V něm se od pozdního středověku  snoubily obytné a reprezentační prostory s důmyslným obranným systémem. Rabskou dominantou je mohutná obytná věž (donjon), z níž lze shlédnout celý Prácheňský kraj. Mnohá překvapení skrývají hluboká sklepení.
Dny Šumavského trojhradí Rabí podzim 2020

Chystané akce

Kdy už ten hrad dostavíte?

Zůstanou hrady Šumavského trojhradí aspoň zčásti romantickými zříceninami?

11. – 12. 6. 2022

Na třech hradech Šumavského trojhradí (Kašperk, Velhartice, Rabí) se opět po několika měsících připravuje tematicky společný program. Speciální „kastelánské“ prohlídky budou tentokrát zaměřeny na novodobé opravy středověkých hradů. Kde je hranice mezi smysluplnou rekonstrukcí autentické památky a umělým kýčem?

HRAD Rabí

 Nejrozlehlejší hradní zřícenina v Čechách bude po celý víkend přístupná bez průvodce. V konírně na velkém nádvoří je ke shlédnutí výstava, která přibližuje proměnu jednotlivých částí hradního areálu a dokumentuje rekonstrukce, které na Rabí proběhly od sklonku 19. do počátku 21. století.

   Po oba dny (v 10.00, 12.30 a 14.30) se budou konat také speciální prohlídky hradu o správě a opravách hradu s historičkou Hanou Rudovou. 

HRAD VELHARTICE

Na hradě Buška z Velhartic jsou pro tento víkend připravené speciální komentované prohlídky s emeritním kastelánem Petrem Mejstříkem. Prohlídky budou zaměřené na různé přístupy k opravě a obnově hradu s důrazem na praktické příklady oprav a obnovy přímo na Velharticích. V rámci prohlídky, která dá rovněž nahlédnout do práce kastelána, proběhne diskuze o tom, co se povedlo a co by se dnes už dělalo jinak. 

Začátky prohlídek jsou v sobotu od 11:00; 13:00 a 15:00 v neděli pak od 11:00 a 13:00. Délka prohlídky cca 60 minut. Rezervace není nutná.

HRAD Kašperk

Speciální prohlídka s kastelánem hradu Václavem Kůsem představí rizika, paradoxy nebo kontroverze při opravách středověkých zřícenin. Největší prostor bude věnovaný Kašperku, Kastelánské prohlídky začínají po oba dny vždy v 11.00, 13.00 hod. a 15.00 hod.  Délka prohlídky je 1,5 h., doporučujeme rezervaci na info@kasperk.cz.
V sobotu 11. června navíc vystoupí na hradním nádvoří hudební skupinu Subulcus,

Proběhlé akce

Dny Šumavského trojhradí Velhartice podzim 20121
Dny Šumavského trojhradí podzim 2021

Tentokrát byla společným programovým tématem středověká móda.

Trojhradí Rabí jaro 2021
Dny Šumavského trojhradí jaro 2021

Tématem jarních dní trojhradí bylo obléhání a obrana hradů.

Trojhradí Velhartice podzim 2020
Dny Šumavského trojhradí podzim 2020

Tentokráte byly tématem středověké stravování a způsoby stolování.

Kde hrady najdete