Trojhradí bíle logo na šířku

Jeden region, tři hrady

tři vyjíměčné hrady, tři silné příběhy

Šumavské trohradí, to je spolupráce hradů Rabí, Kašperk a Velhartice. Geograficky tyto tři hrady, jako tři strážní body, tvoří trojúhelník, v jehož středu se nachází město Sušice, jedna z několika brána do střední Šumavy. 

 Kašperk je nejvýše položeným královským hradem v Čechách v nadmořské výšce 886 metrů, Rabí je naše nejrozsáhlejší hradní zřícenina, a Velhartice platí za nejromantičtější hrad se zámkem na Šumavě,

Dějiny každého z hradů trojhradí doprovází také silné a dramatické příběhy. Hrad Kašperk, založený  Karlem IV. a dějiště tajemných a strašidelných příběhů, hrad Velhartice, významné šlechtické sídlo, kde byly dokonce tajně uchovávány korunovační klenoty, hrad Rabí zase místo dramatických obléhání, kde slavný vojevůdce Jan Žižka přišel o druhé oko.

Hrady Velhartice, Rabí a Kašperk společně každoročně pořádají jarní a podzimní dny Šumavského trojhradí. Tyto víkendy mají vždy jedno společné téma, ale každý hrad je pojme svým originálním způsobem.

Projekt je uskutečňován za finanční pomoci Plzeňského kraje.

Hrad Kašperk

Hrad Kašperk, postavený z příkazu římského císaře a českého krále Karla IV., se nachází v malebném koutu Šumavy u nedalekých, 3 km vzdálených, Kašperských Hor.

Trojhradí hrad Kašperk v mlze
Trojhradí Velhartice západ slunce

Hrad Velhartice

Na skalnatém ostrohu, obtékaném říčkou Ostružnou, se tyčí středověký hrad, postavený na přelomu 13. a 14. století. Největšího rozkvětu pak dosahuje za pánů z Velhartic – Buška staršího a Buška mladšího – komorníků a přátel Karla IV.

Hrad Rabí

Do malebné pošumavské krajiny je zasazen rozsáhlý hradní areál. V něm se od pozdního středověku  snoubily obytné a reprezentační prostory s důmyslným obranným systémem. Rabskou dominantou je mohutná obytná věž (donjon), z níž lze shlédnout celý Prácheňský kraj. Mnohá překvapení skrývají hluboká sklepení.
Dny Šumavského trojhradí Rabí podzim 2020

Chystané akce

Dny šumavského trojhradí

Hrad a jeho předhradí

15. - 16. 06. 2024

Na třech hradech Šumavského trojhradí (Kašperk, Velhartice, Rabí) se připravují speciální jako programy s cílem poznat a vnímat hrad v souvislostech ke svému okolí. Konkrétně se bude jednat  představení vzájemných vztahů a funkce hradu se svým předhradím či podhradím. To vše a mnohem více na každém z hradů Šumavského trojhradí, 

HRAD Rabí

celý hradní areál průchozí samostatně (bez průvodce a komentované prohlídky). Příchozí si budou moci projít velké nádvoří i to malé, kde se nachází studna a hospodářské zázemí. Budou moci vejít do místností s modely hradu i vyjít do prvního patra Nového paláce, které slouží jako vyhlídkové místo, navštívit nejstarší část hradu (včetně vysoké obytné věže, tak zvaného donjonu) nebo prozkoumat členitá sklepení.

   Po oba víkendové dny dále nabízíme speciální prohlídky hradu (a to v 9.3012.30 a 15.30). Během nich vám představíme nejen hradní areál, ale i městečko v podhradí. Ukážeme vám, jak těsně byla obě místa provázána, jak hradní páni ovlivňovali osudy rabských obyvatel, nebo jak se naši sousedé zapsali do dějin hradu.
 Vzhledem k tomu, že prohlídka bude trvat více než jednu hodinu a bude mít odbornější charakter, zvažte, prosíme, účast dětí ve věku do šesti let. 

Objednávky vstupenek na: rudova.hana@npu.cz

HRAD VELHARTICE

V rámci tohoto speciálního programu budou moci návštěvníci nahlédnout na hrad z netradičního úhlu pohledu. Bude se jednat o pohled zvenku, z jeho bezprostřední blízkosti, tedy z předhradí nebo také z podhradí. Proč bylo pro stavbu hradu Buška z Velhartic důležité dané místo – strategická poloha, v sousedství městečka? Jaká byla funkce hradu v rámci velhartického panství a jak se vzájemně ovlivňovalo dění v městečku a na hradě? 
Na tyto otázky odpoví netradiční komentované prohlídky, které zavedou návštěvníky do nitra hradu i za jeho hradby. Začátky prohlídek:  
10:30, 11:30, 13:30 a 14:30.

HRAD Kašperk

Nedílnou součástí hradu totiž bylo i hospodářské zázemí, jež společně s přilehlým panstvím umožňovalo život na středověkém hradě. V sobotu i neděli se uskuteční speciální prohlídky s kastelánem, při nichž se na hrad a jeho bezprostřední okolí podíváme zcela novým pohledem.

Časy zahájení prohlídek: 10.30, 13.00 a 15.00 hod.

Délka prohlídky: cca 60 minut.

Online vstupenky bude od začátku června možné zakoupit v předprodeji na webu www.kasperk.cz.

V průběhu soboty bude také na nádvoří hradu probíhat program pro veřejnost!

Proběhlé akce

Dny Šumavského trojhradí Velhartice podzim 20121
Dny Šumavského trojhradí podzim 2021

Tentokrát byla společným programovým tématem středověká móda.

Trojhradí Rabí jaro 2021
Dny Šumavského trojhradí jaro 2021

Tématem jarních dní trojhradí bylo obléhání a obrana hradů.

Trojhradí Velhartice podzim 2020
Dny Šumavského trojhradí podzim 2020

Tentokráte byly tématem středověké stravování a způsoby stolování.

Kde hrady najdete